Zkontrolovat smlouvu


Kontrolou smlouvy prověříme nejen její platnost, ale také výhodnost, objasníme Vám také význam odborných právních termínů.

Nechcete podepsat smlouvu, které nerozumíte, a která se Vám zdá nevýhodná? Pomůžeme Vám! Prověříme, zda je pro Vás smlouva výhodná, respektive, zda neuzavíráte smlouvu, která pod odbornými právnickými termíny skrývá skutečnosti, které Vám nejsou známy, a kterou byste s vědomím těchto skutečností nepodepsali. Obsah smlouvy Vám objasníme a upozorníme na nedostatky.

Jaká je cena služby?

 • Cena této služby je 600,- Kč za 1 normo stranu textu (tj. 1 800 znaků včetně mezer).
 • Tato cena je konečná včetně DPH a zahrnuje i eventuální další úpravy dle přání klienta.

Co znamená kontrola platnosti smlouvy?

Platnou smlouvou se rozumí smlouva, která splňuje veškeré náležitosti, které s její platností spojuje účinný právní řád, a to ke dni uzavření smlouvy. Při absenci byť jediné z obecných náležitostí dochází k neplatnosti právního jednání, což současně může způsobit i neplatnost uzavřené smlouvy. Je tedy třeba upozornit, že ne každá uzavřená smlouva je smlouvou platnou. Na tuto skutečnost je třeba si dávat velký pozor, neboť neplatná smlouva může způsobit mnoho nepříjemností.


Co prověřujeme z hlediska výhodnosti smlouvy?

Z hlediska výhodnosti smlouvy prověřujeme zejména ty smluvní podmínky, které mohou značně znevýhodňovat našeho klienta. Informuje Vás, zda např. zajišťovací instituty ve smlouvě jsou přiměřené k charakteru závazku (smluvní pokuta, ručení, zástava) a případně navrhneme pro klienta výhodnější způsob řešení.


Proč je pro Vás tato služba přínosná?

 • nepodepíšete smlouvu, u které později zjistíte, že byla uzavřena neplatně
 • nepodepíšete smlouvu, která pro Vás bude  nevýhodná
 • vyřídíte věc bez čekání a z pohodlí domova

Co od Vás potřebujeme?

 • vyplněný kontaktní formulář, abychom s Vámi mohli být ve spojení
 • smlouvu, kterou se chystáte podepsat, a to spolu se všemi jejími přílohami (ideálně ve formátu word)
 • veškeré dokumenty, které máte k dispozici, a které jsou relevantní k dané problematice
 • popis dané problematiky, z kterého bychom mohli dovodit pozadí dané situace

Postup spolupráce

Vyplňte kontaktní formulář a naskenujte (nafoťte) nám danou smlouvu spolu se všemi přílohami, které obsahuje (pokud máte tyto ve formátu word, preferujeme tento). Právní odborník Vás po seznámení se s detaily Vašeho případu bude nejpozději následující pracovní den kontaktovat s návrhem další spolupráce.

  Veškeré údaje, které nám zašlete, jsou zpracovávány osobami, které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti.
  Technologie, které používáme, jsou v nejvyšších standardech a jsou pravidelně aktualizovány a zaměřeny proti úniku dat.
  Všechny údaje, které nám sdělíte prostřednictvím Platnasmlouva.cz, jsou šifrovány standardem SSL.