Zkontrolovat smlouvu


Jak to u nás funguje

Nechcete podepsat smlouvu, které nerozumíte, a která se Vám zdá nevýhodná? Pomůžeme Vám! Prověříme, zda je pro Vás smlouva výhodná, respektive, zda neuzavíráte smlouvu, která pod odbornými právnickými termíny skrývá skutečnosti, které Vám nejsou známy, a kterou byste s vědomím těchto skutečností nepodepsali. Obsah smlouvy Vám objasníme a upozorníme na nedostatky.

1. Prostřednictvím formuláře nebo emailové adresy info@platnasmlouva.cz nám stručně popište Váš požadavek a případně zašlete dokumenty, se kterými máme pracovat.

Naskenujte (nafoťte) nám danou smlouvu spolu se všemi přílohami, které obsahuje. Ideálně pokud budou tyto dokumenty v editovatelné podobě. (např. vytvořené v MS Word apod.)

2. Obratem se s Vámi spojí náš pracovník, který Vám zašle nabídku.

Nabídka bude obsahovat navrhovaný způsob řešení, termín do kdy bude zakázka zpracována a cenu služby (ceník pro kontrolu smluv níže).
Nabídka je nezávazná a je zcela na Vašem uvážení, zda ji budete akceptovat.

3. Jakmile nám nabídku schválíte a odsouhlasíte, pak se pustíme do práce.

Standardní doba dodání je 1–3 pracovní dny. V případě potřeby jsme urgentní požadavky za příplatek schopni vyřešit zpravidla v horizontu několika hodin. V takovém případě je ovšem nutné počítat se zvýšením ceny v horizontu 50–200 % oproti standardním cenám. Celkovou částku vč. případného příplatku za „rychlost“ s Vámi vždy dohodneme předem.  Povolené typy souborů: .pdf, .doc, .docx, .rar, .zip, .png, .jpg, .jpeg, .txt

  Pokud potřebujete zaslat soubor s jinou koncovkou nebo se potýkáte při odesílání formuláře s technickými problémy, poptávku včetně souborů můžete zaslat i na náš e-mail info@platnasmlouva.cz.


  Veškeré údaje, které nám zašlete, jsou zpracovávány osobami, které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti.
  Technologie, které používáme, jsou v nejvyšších standardech a jsou pravidelně aktualizovány a zaměřeny proti úniku dat.
  Všechny údaje, které nám sdělíte prostřednictvím Platnasmlouva.cz, jsou šifrovány standardem SSL.

  Časté dotazy


  Jaká je cena služby?

  • Cena této služby je 600,- Kč za 1 normo stranu textu (tj. 1 800 znaků včetně mezer).
  • Tato cena je konečná včetně DPH a zahrnuje i eventuální další úpravy dle přání klienta.

  Co znamená kontrola platnosti smlouvy?

  Platnou smlouvou se rozumí smlouva, která splňuje veškeré náležitosti, které s její platností spojuje účinný právní řád, a to ke dni uzavření smlouvy. Při absenci byť jediné z obecných náležitostí dochází k neplatnosti právního jednání, což současně může způsobit i neplatnost uzavřené smlouvy. Je tedy třeba upozornit, že ne každá uzavřená smlouva je smlouvou platnou. Na tuto skutečnost je třeba si dávat velký pozor, neboť neplatná smlouva může způsobit mnoho nepříjemností.


  Co prověřujeme z hlediska výhodnosti smlouvy?

  Z hlediska výhodnosti smlouvy prověřujeme zejména ty smluvní podmínky, které mohou značně znevýhodňovat našeho klienta. Informuje Vás, zda např. zajišťovací instituty ve smlouvě jsou přiměřené k charakteru závazku (smluvní pokuta, ručení, zástava) a případně navrhneme pro klienta výhodnější způsob řešení.


  Proč je pro Vás tato služba přínosná?

  • nepodepíšete smlouvu, u které později zjistíte, že byla uzavřena neplatně
  • nepodepíšete smlouvu, která pro Vás bude  nevýhodná
  • vyřídíte věc bez čekání a z pohodlí domova

  Co od Vás potřebujeme?

  • vyplněný kontaktní formulář, abychom s Vámi mohli být ve spojení
  • smlouvu, kterou se chystáte podepsat, a to spolu se všemi jejími přílohami (ideálně ve formátu word)
  • veškeré dokumenty, které máte k dispozici, a které jsou relevantní k dané problematice
  • popis dané problematiky, z kterého bychom mohli dovodit pozadí dané situace