Kupní smlouva o převodu nemovitosti


Kupní smlouva o převodu nemovitosti je soukromoprávní smlouva, při které dochází k převodu vlastnického práva k nemovitosti mezi prodávajícím, jemuž vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět převodu, a kupujícím, kterému vzniká povinnost předmět převodu převezmout a zaplatit za nemovitost prodávajícímu kupní cenu. Kupní cena, identifikační údaje nemovitosti, prodávajícího i kupujího, to vše musí být v kupní smlouvě zahrnuto.

Kupní smlouva na nemovitost patří mezi zákonem výslovně upravené (pojmenované – nominátní) druhy smluv.