Darovací smlouva – darování nemovitosti


Darovací smlouva je smlouvou pojmenovanou, je jedním z druhů smluv, který je výslovně upraven zákonem. Jde o dvoustranné právní jednání, pro její uzavření tedy není podstatnou okolností pouze nabídka daru, ale také jeho přijetí obdarovaným.

Darovací smlouva upravuje vztahy mezi dárcem a obdarovaným v případě, kdy dárce chce obdarovanému poskytnout dar – ať už movitý nebo nemovitý, spoluvlastnický podíl k firmě, autorské právo apod. Jedná se o dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci. K obdarování může dojít současně s odevzdáním daru, nebo až po určité uplynulé lhůtě v budoucnu. Výhoda darovací smlouvy je, že darováním právní vztah mezi dárcem a obdarovaným nezaniká, což se projevuje např. v  možnosti v budoucnu dar odvolat.

Sepsání darovací smlouvy pro vás zajistíme.

Tematické články v blogu: