Při revizi smluv online Vám zajistíme platnost a účinnost smlouvy


9.6.2024

Každý z nás se několikrát za život potýkal a bude potýkat s přípravou smlouvy některého typu. Nájemní smlouva, dědická smlouva, kupní smlouva na byt, pozemek, dům, … Manželská smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo… Možností druhů smluv je nespočet. Možností, jak napsat dobrou smlouvu (platnou a účinnou), již tolik není.

Autory smluv bývají realitní kanceláře, advokátní kanceláře, kupující nebo prodávající atd. Ať je to jak chce, vždy se Vám vyplatí, pokud investujete něco navíc do kontroly již připravené smlouvy – budete mít ujištění nebo dobrý podklad k žádosti o změnu takové smlouvy před jejím podepsáním, abyste uchránili sebe a svůj majetek.

Platnost a účinnost smlouvy vždy po podpisu smlouvy? Nikoliv nezbytně. Kontraktační proces představuje postup, který vede k uzavření, tedy ke vzniku smlouvy, nikoli ovšem vždy platné smlouvy. Mezi uzavřením smlouvy a platností smlouvy je podstatný rozdíl, neboť ne každé právní jednání je jednáním platným. Abychom mohli považovat smlouvou za platnou, je nutné, aby splňovala veškeré náležitosti, které s její platností spojuje právní řád. Při absenci byť jedné z nich dochází k neplatnosti právního jednání, což může současně způsobit i neplatnost uzavřené smlouvy. Více o platnosti smlouvy zde.

Nikdy nepodepisujte smlouvu, které nerozumíte a nedejte na pouhé ujištění protistrany, že je smlouva naprosto v pořádku.

Naše advokátní kancelář se na kontrolu již zhotovených smluv přímo specializuje.

Při kontrole smluv se zaměřujeme na tyto priority:

Platnost a účinnost smlouvy jako nejdůležitější parametr

Co se rozumí pod pojmem platná smlouva?

Jde o takovou smlouvu, která obsahuje všechny náležitosti, které s její platností spojuje aktuální účinný právní řád. A to vždy ke dni uzavření smlouvy. Při absenci byť jediné z obecných náležitostí, kterou smlouva má disponovat, dochází k zneplatnění právního jednání, což současně může způsobit i  neplatnost uzavřené smlouvy. Na tuto skutečnost je třeba si dávat velký pozor, neboť neplatná smlouva může způsobit mnoho nepříjemností. Můžete přijít o velké peníze, majetek, dům nebo byt… Přičemž téměř každá advokátní kancelář má dostatečné znalosti a zkušenosti na to, smlouvu se všemi parametry připravit. Proč tuto službu tedy nevyužít?

Je smlouva, kterou podepisujete, výhodná?

Co se týká výhodnosti smlouvy, všímejte si těchto aspektů:

#1 Jsou podmínky ve smlouvě pro Vás z jakéhokoliv důvodu nevýhodné?

#2 Jsou podmínky ve smlouvě, např. zajišťovací instituty ve smlouvě, přiměřené k  charakteru Vašeho závazku? Jedná se třeba o smluvní pokutu, ručení, zástavu majetku…

#3 Zdá se Vám, že některé důležité skutečnosti ve smlouvě chybí? (Například soupis věcí a vybavení, které je součástí prodeje nemovitosti.)

revize smlouva platná smlouva

Proč je pro Vás naše služba revize smluv přínosná?

Máte jistotu, že nepodepíšete smlouvu, u které později a třeba i po několika letech zjistíte, že byla uzavřena neplatně.

Nepodepíšete smlouvu, která pro Vás bude  nevýhodná.

Vyřídíte věc bez čekání a z pohodlí domova.

Co od Vás potřebujeme a jaký je postup spolupráce?

Vyplňte kontaktní formulář a naskenujte (nafoťte) nám danou smlouvu spolu se všemi přílohami, které obsahuje. Preferujeme tyto podklady ve formátu MS WORD (.doc či docx).

Přiložte rovněž veškeré dokumenty, které máte k dispozici, a které jsou relevantní k dané problematice.

Popis dané problematiky, z kterého bychom mohli dovodit pozadí dané situace (číslo katastru nemovitostí, územní plán obce, dědická smlouva, závěť, …).

Po odeslání formuláře Vás právní odborník po seznámení se s  detaily Vašeho případu bude nejpozději následující pracovní den kontaktovat s návrhem spolupráce.

Jaká je cena kontroly smlouvy online?

Cena této služby je 600,- Kč za 1 normostranu textu (tj. 1 800 znaků včetně mezer).

Tato cena je konečná včetně DPH a zahrnuje i eventuální další úpravy dle přání klienta.

Potřebujete nechat zkontrolovat smlouvu? U nás jste na správné adrese. Rychle a z pohodlí Vašeho domova.

Pomozte nám sdílet článek Při revizi smluv online Vám zajistíme platnost a účinnost smlouvy na Facebooku.

Mohlo by Vás dále zajímat >

Předkupní právo IV. – pozemek a stavba

Předkupní právo IV. – pozemek a stavba

10.10.2022

V předchozím díle Předkupní právo III. – pozemek a stavba jsme upozornili na další riziko spojené s případy, kdy dochází k převodu např. stavby, která není součástí pozemku. V předchozím díle jsme především upozornili na zákonné…

Číst dále
Movité a nemovité věci

Movité a nemovité věci

19.10.2021

Rozdělení věcí na movité a nemovité se objevuje již v římském právu (v Jusiniánově kodexu). Nemovité věci Ustanovení § 498 odst. 1 NOZ definuje nemovitosti jako pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením,…

Číst dále
Osvobození od daně z příjmu při převodu nemovitosti III. díl

Osvobození od daně z příjmu při převodu nemovitosti III. díl

26.6.2023

V předešlých dílech jsme psali o dani z příjmu v případě převodu nemovitosti zde: 1. díl a 2. díl. Nyní se zaměříme na případ, kdy dochází k „prodeji družstevního bytu“, tedy k převodu družstevního podílu se kterým je spojeno…

Číst dále