Smlouva o dílo


16.11.2021

Smlouva o dílo patří mezi nejčastější druhy smluv, které bývají mezi fyzickými osobami uzavírány. Tato smlouva řeší kdo, co, komu, a za jakých podmínek, má dílo zhotovit nebo na něj poskytovat údržbu či realizovat opravu. Dílo v nejširším slova smyslu lze chápat jako fyzickou, materiální věc (například nábytek na míru, řezbářský výrobek, ale i rodinný dům) nebo věc nemateriální (například webové stránky, počítačový program). V tomto článku se na smlouvu o dílo a její nejdůležitější náležitosti, které musí obsahovat, aby se dala považovat za platnou, podíváme podrobněji.

smlouva o dílo – řezbářská práce

Zhotovitel a objednatel ve smlouvě o dílo

Předmětem smlouvy o dílo je vždy vytvoření, úprava nebo údržba konkrétní věci, a jejím podpisem vzniká mezi smluvními stranami – zhotovitelem a objednatelem – tzv. závazkový poměr. Zhotovitelem se rozumí tvůrce daného díla, který práci odvádí a dostane za ni zaplaceno. Obvykle se počítá i s tím, že zhotovitel provede nákup všeho potřebného materiálu, který je zapotřebí pro finální dílo, případně zařídí koordinaci subdodávek. A objednatelem se rozumí klient, který si práci u zhotovitele objedná, a zaváže se k tomu, ji po řádném odevzdání zaplatit zhotoviteli a převzít si ji.

Specifikace smlouvy o dílo podle nového občanského zákoníku

Smlouvu o dílo nově řeší pouze občanský zákoník, přesněji její specifika. Jedná se například o odměnu za dílo. Cena může být stanovená přesně podle určitých pravidel (například podle počtu odpracovaných hodin), nebo alespoň rámcovým odhadem či stanovením maximálního rozpočtu. Standardně se cena platí až po zhotovení celého díla, je však možné ve smlouvě specifikovat zálohovou platbu, kterou musí zhotovitel objednateli zaplatit před započetím prací. Týká se to především nákladných děl, které jsou časově i finančně náročnější.

Ve smlouvě je důležité ošetřit i tzv. odpovědnost za vady díla. Za vady je považováno všechno, co nesouhlasí s parametry specifikované ve smlouvě o dílo, nebo to, co kvalitativně zhoršuje dílo jako takové. Zhotovitel je totiž zodpovědný za všechny vady, které má dílo v okamžiku jeho předání. Pokud jsou vady drobného rozsahu, tzn. neznemožňují bezpečné užívání dané věci pro účel, k němuž je určená, je možné dohodou sjednat slevu na vyhotovené dílo nebo zajistit odstranění vady zhotovitelem dodatečně. Pokud dílo obsahuje velké vady, které znemožňují užívat dílo k tomu, k čemu bylo určeno, může objednatel požadovat dodání nového bez-vadného díla nebo dokonce jednostranně odstoupit od smlouvy.

Velmi specifickým parametrem smlouvy o dílo, které je definováno i v novém občanském zákoníku, je skutečnost, že zhotovitel provedete dílo nejen na své náklady, ale i na své nebezpečí. Co se pod tím pojmem rozumí? Například při stavbě rodinného domu zhotovitel až do dne předání stavby odpovídá za vše, co se na stavbě děje. Pokud například dojde k poničení domu neopatrnou manipulací s jeřábovou technikou, veškeré náklady nese zhotovitel. To samé, pokud objedná nevyhovující materiál, dojde k poruše stavebního stroje apod… Zhotovitel však neodpovídá za narušení díla v průběhu jeho tvorby, například z důvodu neočekávané přírodní katastrofy, jako jsou u nás nejčastěji povodně.

Přípravu smlouvy o dílo nechte na odbornících

Pokud podnikáte, a potřebujete mít univerzální matrici smlouvy pro více zákazníků, přípravě smlouvy věnujte velkou pozornost. Dobře sepsaná smlouva chrání vás jako zhotovitele, ale poskytuje i adekvátní záruku vašim klientům. Přípravu smlouvy rozhodně nepodceňujte ani v případě, kdy jste v pozici klienta. Dbejte na výpis všech parametrů a specifik, které má dílo obsahovat. A pokud je to možné, trvejte na co nejpřesnějším cenovém odhadu, abyste co nejvíce eliminovali vícepráce.

Poprvé publikováno: 23.8.2019

Potřebujete sestavit smlouvu o dílo na míru? Nebo chcete zkontrolovat již připravenou smlouvu? Neváhejte se obrátit na naše zkušené advokáty.

Pomozte nám sdílet článek Smlouva o dílo na Facebooku.

Mohlo by Vás dále zajímat >

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

6.5.2018

Láká Vás pohodový život v subtropickém pásu prosluněné Floridy? Celoroční opalování a sportování na sluníčku na nekonečných plážích, krásná příroda, skvělé podmínky pro život? Pokud se Vám tato představa líbí, rádi bychom…

Číst dále
Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto

26.10.2022

Osobní automobil je bezesporu jedna z nejčastěji prodávaných movitých věcí. Ať se již jedná o nové, nebo ojeté auto. Cena za auto se liší podle stáří, značky a modelu, stavu a dalších parametrů, a pohybuje…

Číst dále
Koupě nemovitosti dle nového občanského zákoníku

Koupě nemovitosti dle nového občanského zákoníku

30.4.2021

Co je to nemovitost? Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uvádí v § 498 výčet nemovitých věcí – jedná se o pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a věcná práva k nim, případně…

Číst dále