Funkce smlouvy


Smlouva je právním institutem prostřednictvím jehož se realizují zájmy, preference a potřeby subjektů občanskoprávních vztahů (fyzické, právnické osoby, stát).

Čtěte více o smlouvách: