Nájemní smlouva


Nájemní smlouva se uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem. V ní se pronajímatel a nájemce domluví na tom, že nájemce může za určitý poplatek (nájemné) dočasně na předem dohodnutou dobu využívat určitou konkrétní věc pronajímatele. Pronajímat lze věci movité i nemovité, nejčastěji se setkáváme s nájemními smlouvami na bydlení – nájemní smlouvy na byt či dům.

Nájemní smlouva patří do kategorie smluv zákonem výslovně upravené (pojmenované – nominátní). Aby se dala tato smlouva považovat za platnou, je zapotřebí, aby v ní byly obsaženy všechny náležitosti a musí být vyhotovena v písemné formě. Mezi povinně obsažené náležitosti nájemní smlouvy na byt patří například: přesné označení pronajímané nemovitosti (přesná adresa, číslo popisné apod.), soupis příslušenství a vybavení bytu, počet místností, stav bytu, výše poplatku nájemného..

V nájemní smlouvě se také často uvádí výše kauce – dočasné zálohy. Slouží k zajištění povinností nájemce plynoucí z nájmu. Po skončení doby nájmu pronajímatel kauci vrátí nájemci.

Sepsání nájemní smlouvy pro vás zajistíme.

Chystáte se pronajmout byt? Nepodceňte přípravu nájemní smlouvy.

Pokud vlastníte byt, v němž nebydlíte ani v dohledné době bydlet nebudete, určitě přemýšlíte o tom, nabídnout tento byt k pronájmu. Vaše situace může být různá: byt jste možná zdědili, koupili pro sebe, ale nakonec bydlíte například v rodinném domě, který jste si později postavili, či jste byt koupili rovnou s cílem zhodnocení peněz za účelem pronájmu…

Ve všech těchto případech, pokud se rozhodnete Váš byt pronajímat, je důležité nepodcenit několik kroků, které nastiňujeme v tomto článku. K nejdůležitějším krokům patří výběr vhodného nájemníka a příprava kvalitní nájemní smlouvy, která bude splňovat všechny zákonem dané parametry a zároveň Vás ochrání proti možným problémům, které mohou z pronájmu bytu cizí osobou vyplynout

Se sepisovánímrevizemi nájemních smluv máme dlouholeté zkušenosti, vymysleli jsme celý proces za Vás. Stačí nás jen kontaktovat s poptávkou vytvoření nájemní smlouvy a o vše se postaráme sami.

Orientační cena je sepsání nájemní smlouvy je cca 3.000 – 5.000,- Kč (včetně DPH). Součástí této služby je následující:

  • sepsání nájemní smlouvy včetně zapracování Vašich připomínek
  • výpis z katastru nemovitostí
  • předávací protokol