Smlouva o advokátní úschově peněz a listin


Smlouva o advokátní úschově upravuje podmínky, za kterých je možné uložit listiny, cenné papíry či peníze u advokáta za účelem jejich vydání dalším osobám. Úschova peněz a listin za účelem jejich vydání nejčastěji slouží k zajištění závazku, například k zaplacení kupní ceny za nemovitost. Listiny, cenné papíry či peníze, které advokát přijal do advokátní úschovy, vydá jen příjemci, který splní podmínky stanovené dohodou mezi složitelem a příjemcem při přijetí do úschovy.

Smlouva o advokátní úschově peněz se nejčastěji využívá při převodu nemovitosti. Například: Prodejce i nabyvatel nemovitosti sepíšou kupní smlouvu o převodu nemovitosti, v níž se dohodnou, že kupní cena bude vydána příjemci (prodávajícímu) po předložení návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí opatřeném podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu. Advokát jako nestranná osoba zaručuje, že prodávajícímu nebudou peníze vydány, dokud nesplní všechny stanovené podmínky.