dědická smlouva

Dědická smlouva je od roku 2014 nejsilnějším dědickým titulem. Důvodem její důležitosti je skutečnost, že je založena na principu dobrovolnosti a svobodné vůle, a to ve všech směrech. Jak zůstavitel (osoba, o jejíž majetek jde), tak dědic (ten, kdo má nabývat majetek zůstavitele) musí dobrovolně souhlasit s uzavřením dědické smlouvy.

Co je nutné pro uzavření dědické smlouvy:
– být zletilý a plně svéprávný zůstavitel
– smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny a při sepisování je vyžadováno osobní jednání
– dědickou smlouvu nelze pořídit o celé pozůstalosti, nýbrž max. o její ¾, a to k okamžiku zůstavitelovi smrti
– nelze vyloučit tzv. neopominutelné dědice (potomky), pokud se sami dědictví nezřekli nebo nebyli vyděděni (neopominutelnému dědici náleží povinný díl, který má právo vymáhat po ostatních dědicích)

A spousta dalších aspektů. O všech se dočtete v našich odborných článcích:

Při revizi smluv online Vám zajistíme platnost a účinnost smlouvy

Při revizi smluv online Vám zajistíme platnost a účinnost smlouvy

9.6.2024

Každý z nás se několikrát za život potýkal a bude potýkat s přípravou smlouvy některého typu. Nájemní smlouva, dědická smlouva, kupní smlouva na byt, pozemek, dům, … Manželská smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo……

Číst dále
Dědická smlouva – jaké má výhody a čím se liší od závěti?

Dědická smlouva – jaké má výhody a čím se liší od závěti?

30.3.2024

Dědická smlouva je jednou z největších změn, kterou občanský zákoník z roku 2014 přináší. Nejedná se ovšem o právní institut naší zemi zcela neznámý, nýbrž se jedná o institut staronový, neboť byl do roku…

Číst dále
Proč sepsání či kontrolu smluv online poptat právě u nás

Proč sepsání či kontrolu smluv online poptat právě u nás

6.10.2023

Aby smlouva jakéhokoliv typu splňovala všechny náležitosti, které má obsahovat (aby se mohla považovat za platnou), musí její sepisovatel znát dopodrobna příslušnou zákonnou problematiku a další aspekty, které z dané smluvní oblasti…

Číst dále
Podepsání smlouvy jako okamžik uzavření smlouvy

Podepsání smlouvy jako okamžik uzavření smlouvy

1.9.2023

Chystáte se uzavřít smlouvu? Kdy však dochází k uzavření smlouvy? Dochází k uzavření smlouvy až poté, kdy je podepsána v listinné podobě? Může okamžik uzavření smlouvy nastat před samotným podepsáním smlouvy v listinné podobě?…

Číst dále
Neodkládejte řešení důležitých právních problémů kvůli pandemii koronaviru. U nás Vám zkontrolujeme nebo sepíšeme smlouvu ONLINE.

Neodkládejte řešení důležitých právních problémů kvůli pandemii koronaviru. U nás Vám zkontrolujeme nebo sepíšeme smlouvu ONLINE.

22.10.2020

Aktuální situace kolem pandemie koronaviru (covid 19) může mnohé odradit od řešení mnohdy i velmi důležitých právních záležitostí přes advokátní kancelář. Razantně omezené úřední hodiny zároveň lidem ztěžují alespoň ty nejzákladnější…

Číst dále