Kupní smlouva na auto


26.10.2022

Osobní automobil je bezesporu jedna z nejčastěji prodávaných movitých věcí. Ať se již jedná o nové, nebo ojeté auto. Cena za auto se liší podle stáří, značky a modelu, stavu a dalších parametrů, a pohybuje se v řádu několika desítek tisíc až po miliony. Kvalitně sepsaná kupní smlouva na auto Vám zaručí adekvátní záruky a bezproblémový průběh převodu vlastnických práv a registrací na auto.

Kupní smlouvu na auto nepodceňujte

Spousta lidí by se při prodeji či koupi aut ráda obešla bez dodatečné právní pomoci, protože ta vyžaduje „zbytečné“ výdaje navíc. Cena za vypracování či kontrolu smlouvy se mnohým zdá vysoká, ale věřte tomu, že je to omyl – vysokou cenu pak platí člověk jedině za nákladné opravy vozu bez možnosti odstoupit od smlouvy nebo možnosti požadovat odstranění závady od prodávajícího. Nebo „zaplatí“ tím, že se v autě nebude moci vůbec svézt (auto je kradené, nezpůsobilé provozu apod.).

kupní smlouva na auto

Pomoc zkušeného advokáta tedy může ušetřit nemalé finanční prostředky a rovněž drahocenný čas.

Tip: Zdá se Vaší protistraně zajištění právní pomoci při sepsání smlouvy na auto zbytečné a drahé? Trvejte na ní a nabídněte, že náklady si rozdělíte 50:50 – tzn. o polovinu částky za právní pomoc se poníží odměna prodejci, o polovinu částky za právní pomoc se zvýší cena za auto, které zaplatíte.

Jak by se to dělat nemělo? Uvedeme příklad:

Pan Vomáčka kupuje automobil z inzerátu „na dobré slovo“. Předá prodejci peníze, převezme klíčky a všechny potřebné dokumenty. Již cestou domů se však objeví závada – bliká červená kontrolka motoru, která znamená okamžité zastavení. Prodejce na problém reaguje větou: „při předání bylo vozidlo v pořádku“ a dál to nehodlá řešit. Pan Vomáčka pak za opravu motoru auta v servisu platí třicet tisíc…

Ve výsledku je tedy cena za vypracování kupní smlouvy na auto odborníkem odpovídající cenou za předcházení možných rizik. Pokud necháte vypracování smluv na advokátovi, jste rovněž chráněni proti případné škodě, neboť každý advokát je v rámci povinného pojištění pojištěn pro případ, že výkonem advokacie způsobí škodu.

Náležitosti kupní smlouvy na auto

Kupní smlouva na jakoukoliv movitou věc, tedy i automobil, je smlouva, při které se převádí vlastnické právo na auto mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat auto kupujícímu, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost automobil převzít a zaplatit za něj prodávajícímu stanovenou kupní cenu. Povinností prodávajícího je také odevzdat kromě auta i všechny doklady vztahující se k autu a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva. Prodávající rovněž musí upozornit kupujícího na vady na vozidle, které jsou mu známy.

Náležitosti kupní smlouvy řeší nový občanský zákoník v § 2079 a násl. Kromě movitých a nemovitých věcí je rovněž důležité rozlišit subjekty stran kupní smlouvy – rozlišujeme mezi kupní smlouvou uzavřenou mezi podnikateli, mezi spotřebiteli a mezi podnikatelem a spotřebitelem.

spokojený zákazník, který si nechal sepsat smlouvu na auto

Kupní smlouva na auto tedy musí obsahovat:

  • úplná identifikace kupujícího a prodávajícího (adresa trvalého bydliště, jméno a příjmení), pokud jde o smlouvu mezi podnikatelem, pak i veškeré povinné údaje (IČ, DIČ, sídlo)
  • úplná identifikace vozidla (registrační značka, značka a model vozidla, VIN karoserie a motoru, počet dveří, barva karoserie, obsah motoru, typ paliva, …)
  • co nejúplnější výčet výbavy (klimatizace, autorádio, tažné zařízení, sada zimních/letních pneumatik, GPS navigace apod.)
  • popis technického stavu vozidla – jaké má závady, jaký má počet najetých kilometrů, kdy byla provedena STK
  • prohlášení prodávajícího, že je vlastníkem automobilu, a tudíž je způsobilý k tomu jej prodat kupujícímu
  • kupní cena
  • protokol o předání – datum předání, počet klíčů, předané dokumenty (velký technický průkaz, servisní knížka apod.)
  • kdo zařídí přepis vozidla na úřadě
  • datum podpisu smlouvy a podpisy obou stran

U ojetého auta dbejte zvýšené ostražitosti zejména při definici odpovědnosti za skryté vady na vozidle. Skrytá vada je závažná závada nezpůsobená běžným užíváním vozu, která vznikla ještě před koupí automobilu novým majitelem, a kterou minulý majitel zatajil (například vadný motor, převodovka, spojka apod.). Do smlouvy také zahrňte možnost odstoupení od smlouvy, která Vás proti tomuto riziku bude chránit.

Kupujete ojetý nebo nový automobil a chcete mít jistotu, že vše proběhne správně? Nechte si kupní smlouvu na auto sepsat od našich zkušených advokátů.

Pomozte nám sdílet článek Kupní smlouva na auto na Facebooku.

Mohlo by Vás dále zajímat >

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

Láká Vás bydlení na Floridě nebo výhodná investice do nemovitosti? Obraťte se na Florida Club.

6.5.2018

Láká Vás pohodový život v subtropickém pásu prosluněné Floridy? Celoroční opalování a sportování na sluníčku na nekonečných plážích, krásná příroda, skvělé podmínky pro život? Pokud se Vám tato představa líbí, rádi bychom…

Číst dále
Předkupní právo u nemovitosti II. – darování

Předkupní právo u nemovitosti II. – darování

15.2.2022

V předešlém díle Předkupní právo u nemovitosti I. – prodej, který se rovněž týkal zákonného předkupního práva, jsme blíže pojednávali o zákonném předkupním právu k nemovitosti při prodeji spoluvlastnického podílu.  Avšak ustanovení § 1124 odst….

Číst dále
Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

13.5.2021

Smluvní pokuta je velice silným a v praxi velmi často využívaným institutem k zajištění smluvních povinností. Jedná se o takové smluvní ujednání, jehož obsahem je povinnost dlužníka zaplatit pro případ porušení smluvené povinnosti určitou…

Číst dále